Загора

МЕТАЛООБРАБОТКА И ПРОЕКТИРАНЕ

ЗА НАС

Целта ни в „Загора – Металообработка и Проектиране“ е да се наложим в сферата на металообработката, да предоставим качествена услуга в обработката на стоманени, алуминиеви и други метални детайли.
Готови сме да консултираме клиентите си, да предложим решения, подобрения, идеи и персонален подход към прототипни, или специфични детайли.
Посоката на развитие на компанията е към едрогабаритно производство.
„Загора – Металообработка и Проектиране“ ООД има за мисия да създава работни места в малкия град, нашият екип е съставен от млади хора, с желание да се развиват в машиностроенето и да внесат модерен поглед в индустрията на България, защото вярваме в бъдещето тук.

„Загора – Металообработка и Проектиране“ ООД е ново, разрастващо се предприятие в областта на металообработката, основано и базирано в гр. Николаево, област Стара Загора.
Разположено върху собствена база от 7 000кв.м. Загора МД партнира с големи компании и производства, както в България, така и в Европа, в различни индустрии: машиностреоене, самолетостроене, корабостроене, хранително-вкусова индустрия и автомобилостроене.
С високотехнологично оборудване и машинен парк,  „Загора – Металообработка и Проектиране“ ООД е място,  за квалифицирани инженерни кадри, с опит, амбиция, желание за работа и стремеж към постигане на технологични решения.
От първостепенна важност за нас е да бъдем коректни, както към своите клиенти, така и към своите партньори.

Zagora MD is a member of Deutsch-Bulgarische Industrie und Hendelskammer since 2020.

ЗАЩО ЗАГОРА?

ЕКИП

В производтвото работи екип от квалифицирани инженерни кадри, с опит и стремеж към постигане на високотехнологични решения.

ПРОИЗВОДСТВО

Ефективността и доброто качество са наши приоритети. В какви индустрии са нашите клиенти?

ДЕЙНОСТ

Основна дейност производтсво и обработка на метални изделия на CNC машини. Приемаме поръчки на нестандартни детайли, метални изделия по-големи от средното и единични бройки.
Разполагаме с възможност както за сериино, така и за единично производство.

ЦЕЛИ

Целите, които сме си поставили е, да изградим модерно, ново, производствено предприятие за металообработка и обработка на едрогабаритни метални изделия. Избрали сме този регион, защото вярваме в бъдещето на България и нейните възможности, поставили сме си за цел да създадем разботни места, както и да допринесем за модернизацията на индустрията, и региона.

ПРОИЗВОДСТВО

„Загора – Металообработка и Проектиране“ ООД има технологична възможност да произвежда сложни изделия в областта на машиностроенето и металообработката. Модерното оборудване в производството позволява изработката на специфични, високотехнологични детайли, които изискват професионална подготовка. Загора МД разполага с машини позволяващи обработка на метални изделия с размери по-големи от средните, високи точности, прототипни и единични бройки.

„Вярвам, че България дава неограничени възможности, а българската индустрия има голям потенциал‘‘
Златина Пенчева
Управител

отворени сме към различни идеи и иновативни проекти!

Close Menu