Загора

МЕТАЛООБРАБОТКА И ПРОЕКТИРАНЕ

ЗА НАС

Нашата цел е да се наложим в сферата на металообработката, да предоставяме качествена услуга в производството на стоманени, алуминиеви и всякакви други метални детайли. Готови сме да консултираме клиентите си, да предложим технологични решения, подобрения, идеи и персонален подход към прототипни, или специфични детайли.
Посоката на развитие на компанията е към едрогабаритно производство.
„Загора – Металообработка и Проектиране“ ЕООД има за мисия да създава работни места в малкия град, нашият екип е съставен от млади хора, с желание да се развиват в машиностроенето и да внесат модерен поглед в индустрията на България, защото вярваме в бъдещето тук.

„Загора – Металообработка и Проектиране“ ЕООД е ново създадена компания  в областта на металообработването, основана и базирана в гр. Николаево, област Стара Загора.
Разположена върху собствена база от 7 000кв.м. Загора МД партнира с големи компании и производства, както в България, така и в Европа.
Разполага с високотехнологично оборудване, и машинен парк, който се стремим да разширяваме при всяка възможност.
„Загора – Металообработка и Проектиране“ ЕООД е място за квалифицирани инженерни кадри, с опит, амбиция, желание за работа и стремеж към постигане на високотехнологични решения.
От първостепенна важност за нас е, да бъдем коректни, както към своите клиенти, така и към своите партньори.

Обработка на детайли - Загора металообработка и проектиране
Zagora MD is a member of Deutsch-Bulgarische Industrie und Hendelskammer since 2020.

ЗАЩО ЗАГОРА?

ПЕРСОНАЛ

Ние сме екип от квалифицирани инженерни кадри, с опит, амбиция, желание за работа и стремеж към постигане на високотехнологични решения. Разполагаме с умения за работа на CAM/CAD продукт.

ПРОИЗВОДСТВО

Залагаме на закупуването на нови CNC машини и се стремим към разширяване на производството. Ефективността и доброто качество са наши приоритети.

ДЕЙНОСТ

Основна дейност производтсво и обработка на метални изделия на CNC машини. Приемаме поръчки на нестандартни детайли, метални изделия по-големи от средното и единични бройки.
Разполагаме с възможност както за сериино, така и за единично производство.

ЦЕЛИ

Целите, които сме си поставили е, да изградим модерно, ново, производствено предприятие за металообработка и обработка на едрогабаритни метални изделия. Избрали сме този регион, защото вярваме в бъдещето на България и нейните възможности, поставили сме си за цел да създадем разботни места, както и да допринесем за модернизацията на индустрията, и региона.

ПРОИЗВОДСТВО

„Загора – Металообработка и Проектиране“ ЕООД има технологична възможност да произвежда сложни изделия в областта на машиностроенето и металообработката. Модерното оборудване в произвдоството позволява изработката на специфични, високотехнологични детайли, които изискват професионализъм. Загора МД разполага с машини позволяващи обработка на метални изделия с размери по-големи от средните, прототипни и единични бройки.
„Вярвам, че България дава неограничени възможности, а българската индустрия има голям потенциал‘‘
Златина Пенчева
Управител

отворени сме към различни идеи и иновативни проекти!

Close Menu