Zagora

MACHINING & DESIGN

ABOUT

Нашата цел е да се наложим в сферата на металообработката, да предоставяме качествена услуга в производството на стоманени, алуминиеви и всякакви други метални детайли. Готови сме да консултираме клиентите си, да предложим технологични решения, подобрения, идеи и персонален подход към прототипни, или специфични детайли.
Посоката на развитие на компанията е към едрогабаритно производство.
„Загора – Металообработка и Проектиране“ ЕООД има за мисия да създава работни места в малкия град, нашият екип е съставен от млади хора, с желание да се развиват в машиностроенето и да внесат модерен поглед в индустрията на България, защото вярваме в бъдещето тук.

„Загора – Металообработка и Проектиране“ ЕООД е ново създадена компания  в областта на металообработването, основана и базирана в гр. Николаево, област Стара Загора.
Разположена върху собствена база от 7 000кв.м. Загора МД партнира с големи компании и производства, както в България, така и в Европа.
Разполага с високотехнологично оборудване, и машинен парк, който се стремим да разширяваме при всяка възможност.
„Загора – Металообработка и Проектиране“ ЕООД е място за квалифицирани инженерни кадри, с опит, амбиция, желание за работа и стремеж към постигане на високотехнологични решения.
От първостепенна важност за нас е, да бъдем коректни, както към своите клиенти, така и към своите партньори.

Обработка на детайли - Загора металообработка и проектиране

WHY ZAGORA?

TEAM

Ние сме екип от квалифицирани инженерни кадри, с опит, амбиция, желание за работа и стремеж към постигане на високотехнологични решения. Разполагаме с умения за работа на CAM/CAD продукт.

PRODUCTION

We rely on the purchase of new CNC machines and strive to expand production. Efficiency and good quality are our priorities.

SERVICES

Our main activity is production and processing of metal products on CNC machines. We accept orders for non-standard parts, metal products larger than average and single pieces.
We have the opportunity for both batch and single production.

GOALS

Целите, които сме си поставили е, да изградим модерно, ново, производствено предприятие за металообработка и обработка на едрогабаритни метални изделия. Избрали сме този регион, защото вярваме в бъдещето на България и нейните възможности, поставили сме си за цел да създадем разботни места, както и да допринесем за модернизацията на индустрията, и региона.

PRODUCTION

„Загора – Металообработка и Проектиране“ ЕООД има технологична възможност да произвежда сложни изделия в областта на машиностроенето и металообработката. Модерното оборудване в произвдоството позволява изработката на специфични, високотехнологични детайли, които изискват професионализъм. Загора МД разполага с машини позволяващи обработка на метални изделия с размери по-големи от средните, прототипни и единични бройки.
„Вярвам, че България дава неограничени възможности, а българската индустрия има голям потенциал‘‘
Zlatina Pencheva
Manager

WE ARE OPEN FOR NEW IDEAS AND INNOVATIVE PROJECTS

Close Menu