Закупуване на Esprit пакет

Закупуване на Esprit пакет

С цел подобряване на своята производителност, фирма „Загора“ ООД закупи пълна спектърна CAM система за програмиране, оптимизиране и симулиране на процесите при работа със CNC. Чрез използването на фабрично сертифицираните пост процесори на Еsprit ние вече можем да поддържаме целия производствен процес от CAD файла до машинно – обработения детайл. Тази система е закупена от официалния представител на Esprit за България, като нашите технолози вече за добре обучени за работа с него.

Наличието на САМ продукта ни позволява да изработваме сложни детайли изискващи по – специфична обработка, като ни помага по – ефективно използване на времето за работа и намаляване на вероятността от грешки.

Close Menu