Оборудване

Внедрена е CAD/CAM система за проектиране, анализ, изработване и тестване на изделието. Разполагаме с обработващи центри, стругове и фрезови машини от последно поколение.

Ние
  • проектираме
  • анализираме
  • изработваме
за вас!
Close Menu